Кампания по обследване на водопроводната мрежа в Самоков, с цел подобрение на услугата и оптимизация на ресурсите

Уважаеми граждани на Самоков,

От 02.08.2023 г., ВиК ЕООД – София стартира кампания по обследване на водопроводната мрежа в града. Тази инициатива е в пълно съответствие с ангажиментите, които поехме в рамките на нашия бизнес план. Със съчетание от съвременни технологии и екип от опитни професионалисти, ще работим усилено, за да постигнем няколко важни цели:

  1. Намаляване на физически и търговски загуби: Оптимизацията на работата на водопроводната мрежа е от съществено значение за намаляване на неизправности и течове, които водят до финансови загуби и неудовлетворени клиенти. С прецизното обследване на проблемни участъци, ще гарантираме по-добро състояние на инфраструктурата и по-надеждно водоснабдяване.
  2. Обособяване на DMA зони: За да подобрим ефективността на дейността си и да реагираме по-бързо на възникналите проблеми, ще изградим разделени участъци на водопроводната мрежа, наречени водомерни зони.
  3. Регулиране на налягането и подобряване на услугата: Чрез активни мерки за контрол и регулиране на налягането в мрежата, ще постигнем стабилност на водоснабдяването и ще гарантираме, че всеки клиент получава качествена услуга без прекъсвания.
  4. Оптимизация на разходите за закупуване на вода: Използването на съвременни методи за управление на водата и отчитане на реалните потребности на клиентите ще ни помогне да оптимизираме разходите за закупуване на вода.
  5. Правилно използване на природния ресурс: Ясно осъзнаваме необходимостта от отговорно отношение към природата. Чрез проследяване на потреблението и обучение на клиентите за рационално използване на вода, ще помогнем за опазването на този важен ресурс и околната среда.
  6. Измерване на водните количества, които постъпват в ромските махали: В рамките на нашата кампания, ще извършим специална кампания за измерване на водните количества, които постъпват в ромските махали. Това ще ни позволи да обслужваме тези зони по-ефективно, да подобрим условията на живот на хората и да отчитаме приходи по справедлив и точен начин.

Целите на нашата кампания са ясни и амбициозни, и с увереност заявяваме, че ще работим усилено, за да ги постигнем. Искрено се надяваме, че нашата ангажираност ще допринесе за подобряване на водоснабдяването в Самоков и ще ни помогне да предоставим по-качествена услуга на всички наши клиенти.

Благодарим Ви за доверието и подкрепата!

С уважение,

Екипът на „ВиК“ ЕООД – София