Искрецки извор (КИ „Пеща“) – Защо водата изчезна? Отговор намираме в Списание на Българското геологическо дружество

На Конференция на Българското геологическо дружество ГЕОНАУКИ 2022, състояла се на 8-ми и 9-ти Декември 2022 година, бе представен доклад за Искрецкия извор и водосборния му район, с оглед изясняване на причините за прекъсването на оттока. Доклада е изготвен от специалисти Геология и Хидрогеология от Геологически институт към БАН и НИМХ: Алексей Бендерев, Евелина Дамянова, Марин Иванов, Йорданка Донкова и Петър Гергинов. Съкратен вариант на доклада е публикуван в Списание на Българското геологическо дружество.

Можете да разгледате и останалите статии в новия брой на списанието тук