Частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във в.з. Мечката

През месец август 2022г. „ВиК“ ЕООД – гр.София извърши частична реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа във в.з.Мечката, общ.Самоков. Работния процес се осъществи на четири етапа, съответно:

  • I етап – Полагане на ПЕВП Ø75 с дължина L=200м.;
  • II етап – Полагане на ПЕВП Ø75 с дължина L=100м. и ПЕВП Ø63 с дължина L=200м.;
  • III етап – Полагане на ПЕВП Ø140 с дължина L=192м.;
  • IV етап – Предстои подмяна на участък, захранващ НР за в.з.Мечката – средна зона

С тази инвестиция допринесяме за намаляване на загубите, броя на авариите и повишаване качеството на услугата.

Проект в.з. Мечката 1
Проект в.з Мечката 2
Проект в.з. Мечката 3