Реконструкция на ул. „Медет“, гр. Златица

Извършва се реконструкция на водопровод ПЕВП Ф90 е с дължина 500 метра. Ще бъдат подменени и 80 бр. СВО