Информация за жителите на село Мухово, община Ихтиман

Информираме Ви че в следствие отрицателните температури през последните дни водоизточниците в местност Шиндар са замръзнали и е нарушено водоснабдяването на селото.