Информация за жителите на село Клисура, община Самоков

Получихме сигнали за нарушено водоснабдяване в село Клисура.

Екип на място установи намален дебит на тръбен кладенец „Караджица“.

Взети са мерки за подаване на допълнително количество вода от речно водохващане „Гривни дол“. Поради вида на водоизточника и метеорологичните условия, водата от речно водохващане „Гривни дол“ е с повишена мътност и е подходяща само за битови нужди!