Информация за жителите на с. Вакарел, община Ихтиман

Информираме Ви, че във връзка с реконструкция на довеждащ водопровод в участъка Крушовица – Вакарел (от външна фирма) и наложилото се през вчерашния ден (18.10.2023г) преустановяване водоподаването към напорния резервоар, имаме уверение от страна на изпълнителите, че участъка, по който се работи в момента (300 метра ПЕВП), ще бъде бъде завършен в рамките на днешния ден.
Напомняме, че е необходимо технологично време за достигане на необходимото ниво в резервоара, за да бъде възстановено водоснабдяването.