Информация за жителите на с. Ковачевци, община Самоков

Уважаеми жители на с. Ковачевци,
Информираме Ви, че нарушеното водоснабдяване е във връзка с реконструкция на водопроводна мрежа , изпълнявана от външна фирма. Възложител на проекта е община Самоков.