Информация за жителите на с. Годеч

Уважаеми жители на град Годеч,

получихме сигналите Ви за нарушено водоснабдяване във висока зона на града. Колегите от технически район Годеч извършиха проверка. Установи се, че водоподаването от събирателна деривация “ Сребърна-Гински“ е преустановено от „Язовири каскади“, поради наложаща се профилактика на съоръженията. Получихме уверение, че постепенно възстановяване на водоподаването започва в 14:00 часа днес (15.09.2023г.)

Напомняме, че трасето на на водопровода е с дължина над 12 км и ще е необходимо време за възстановяване на водоснабдяването.