Информация за жителите на с. Чорул и с. Владислав и, общ. Драгоман

Уважаеми жители на с. Чорул и с. Владиславци,

Нарушеното водоснабдяване във вашите населените места се дължи на прекъснато електрозахранване на помпена станция. От електроразпределителното дружество ни информираха, че днес са отстранили проблема. Работата на помпената станция е възстановена. Очакваме пълното нормализиране на водоснабдяването през следващите часове.