Информация за жителите на с. Чибаовци, община Костинброд

Уважаеми жители на с. Чибаовци,

Уведомяваме Ви, че нарушеното водоснабдяване е в следствие пресъхване на каптаж „Меча поляна“. Ще бъде открит пункт за доставка на питейна вода в населеното място, в който ще доставяме питейна вода във вторник и петък от 10:00 часа.

Този пункт за доставка на вода ще работи до възстановяването на нормалното водоснабдяване. Вярваме, че с това решение ще намалим неудобствата за Вас и ще предоставим необходимото количество питейна вода.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

С уважение, Екипът на ВиК ЕООД София