Информация за жителите на общини Костенец и Ихтиман

Уважаеми жители на общини Костенец и Ихтиман,
Информираме Ви, че във връзка със строителни дейности по проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“ Обособена позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598“ и изместване на Довеждащ водопровод Ф400, водоподаването за населените места: с. Очуша, с. Подгорие, с. Пчелин, с. Горна Василица, гр. Момин проход, с. Мирово, с. Стамболово, с. Черньово и гр. Ихтиман ще бъде преустановено на 18.10.2023г. от 07:00 до 19:00 часа