Информация за жителите на община Своге

Във връзка със Заповед №2118, издадена от община Своге на 09.10.2023г. Ви информираме, че считано от 18:00 ч. на 09.10.2023г. е въведен режим на водоподаването от резервоар „Варовитица“, с. Зимевица.

Мерките се налагат поради продължително засушаване, липса на валежи към настоящия момент и намален дебит на водоизточниците на територията на община Своге.

Режимът ще се изпълнява по следния график:

  • 24 часа водоподаване за с. Зимевица и мах. Стойковци
  • 24 Часа водоподаване за мах. Баталов дол и с. Заноге