Информация за жителите на община Костенец

Уважаеми жители на гр. Костенец и с. Костенец,

НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ ни информира, че от днес 05.07.2023г. започва контролирано изпускане на язовир Белмекен.

Действията по изпускане на язовира ще се отразят временно на речните водохващания „Крайна“ и „Чавча“ и през следващите три дни е възможно леко повишаване на показател мътност на водата.
Колегите от технически район Костенец ще следят ситуацията и ще предприемат всички мерки водоснабдяването да не бъде нарушено.