Информация за жителите на Община Ботевград

Информираме Ви за интензивната работа, извършена от екипите на „ВиК“ ЕООД – София Технически район Ботевград след нарушенията във водоснабдяването в няколко села в резултат на проливните валежи. Екипите на „ВиК“ ЕООД – София успяха да възстановят нормалното водоснабдяване в селата Новачене, Гурково, Рашково и Липница.

Село Новачене беше едно от засегнатите от наводненията места, но към момента можем да съобщим, че водата във водопроводната мрежа е годна за питейни нужди, отговаря на изискванията и мътността не е повишена.

В село Гурково екипите приключиха работата по двата довеждащи водопровода, които бяха отнесени от придошлите води на реката. Благодарение на бързата реакция на нашите служители, водоснабдяването в Гурково вече е възстановено, осигурявайки жителите с питейна вода отново.

Село Рашково също беше засегнато от нарушения във водоподаването. Благодарение на ефективните действия на нашите екипи, повредите по водопроводната мрежа бяха отстранени, а водоснабдяването в селото беше възстановено.

В село Липница възстановяването на водоснабдяването беше осъществено чрез алтернативен водоизточник.

„ВиК“ ЕООД – София изразява благодарността си към екипите, които работиха неуморно, за да възстановят нормалното водоснабдяване в засегнатите селища.

Стремим да гарантираме надеждно водоснабдяване на нашите клиенти и да реагираме бързо и ефективно в случай на аварии и нарушения.