Информация за жителите на град Самоков

Уважаеми жители на град Самоков,
Получихме Вашите сигнали за нарушено водоснабдяване. Екип на ВиК Самоков извършва проверка и към момента е констатирана авария на водопровод АЦ Ф150 в квартал Самоково.

Ясно осъзнаваме, че нарушеното водоснабдяване създава огромни неудобства и Ви уверяваме че приоритетно ще се работи по решение на проблема!