Информация за жителите на град Костинброд

Уважаеми жители на град Костинброд,
Констатирана е авария на ул. „Ломско шосе“ №4. Колегите от технически район Костинброд ни уведомиха, че водоподаването не е прекъснато и не са засегната абонати. Аварията засяга трасе на оптичен кабел на Виваком ЕАД и за отстраняване на проблема е необходимо присъствието на технически екип на Виваком.