Информация за жителите на град Годеч

Уважаеми жители на висока зона град Годеч,

Колегите от технически район Годеч ни информираха за намалено количество постъпващо от събирателна деривация „Сребърна-Гински“. При първа възможност утре (01.10.2023г.) започва обход на трасето за локализиране и отстраняване на проблема.

Припомняме, че трасето на довеждащия водопровод е с дължина над 12 км, а терена е тежък.

Благодарим за разбирането и търпението!