Информация за жителите на град Етрополе

Уважаеми жители на град Етрополе,

Информираме Ви, че във връзка с обявеното частично бедствено положение на 15.06.2023 Регионална здравна инспекция (РЗИ) Софийска област извърши контролен мониторинг на питейната вода.

Резултатите от пробонабиранията от контролните пунктове в града след 22.06.2023 са в съответствие с изискванията на Наредба №9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови нужди