Информация за жителите на град Етрополе

Информираме Ви, че в момента има проблеми с водоснабдяването в някои блокове на Висока зона на града. Това се дължи на намаляване на нивото на напорния резервоар. Въпреки това, искаме да ви уверим, че вече са предприети незабавни мерки за решаване на този проблем.

Екип на ВиК район Етрополе, вече извърши почистване на речното водохващане „Кози дол“. Очакваме резултатите от извършените дейности да бъдат видими в най-кратък срок и да се повиши нивото в резервоара.

Относно ниската зона на града, водоснабдяването в момента е осигурено от помпена станция „Поповец“. Помпената станцията е отново наводнена поради обилните валежи, които засегнаха района на Етрополе.

Възникнала нова авария, която нарушава водоподаването в квартал Вранещица.

Създадена е организация, която ще се занимае с нормализирането на ситуацията. Всички екипи ще работят при първа възможност за почистване на речните водохващания (поради характера и вида им те се влияят много от метеорологичните условия), наводнената помпена станция и аварията, които се отразяват на водоподаването към квартал Вранещица.

Имаме и добри новини! Мътността на водата значително намаля и прогнозата за времето е обнадеждаваща.

Благодарим Ви за търпението и разбирането! Продължаваме да работим усилено, за да преодолеем проблемите и да осигурим надеждно водоснабдяване за всички жители на Етрополе.