Информация за жителите на гр. Костинброд и с. Богьовци, Община Костинброд

Причината за нарушеното водоснабдяване е авария на електроразпределителната мрежа и липсата на електрозахранване на помпена станция „Маслово“. Повече информация от електроразпределителното дружество можете да намерите тук.

Водоподаването ще бъде възстановено след възстановяване на електрозахранването.