Информация за жителите на гр. Костенец

Уважаеми жители на гр. Костенец,

Получаваме сигналите Ви за нарушено водоснабдяване. Колегите от технически район Костенец непрекъснато следят състоянието на мрежите и съоръженията. Притокът на вода към населеното място е нормален и няма констатирани аварии. Причината за нарушеното водоснабдяване е увеличената консумация на вода и използване на водата за напояване.

Призоваваме Ви, да ограничите използването на питейна вода за небитови нужди, за да бъде възстановено водоснабдяването.