Информация за клиентите на Информационен център и приемна в централно управление, гр. София