Информация за клиентите на Информационен център и приемна в централно управление, гр. София

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви че утре 17.02.2023г. в интервала между 09:30 и 11:00 часа Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД са предвидили планирано прекъсване на електроснабдяването.

В този интервал няма да има възможност за обслужване на клиентите на Информационен център и приемна в централно управление.