Информация за клиенти 24.08.2022г.

Информация за клиенти 24.08.2022г.

На вниманието на жителите на Община Своге !

ВиК ЕООД гр.София уведомява жителите на гр.Своге, с.Искрец, с.Свидня и част от с.Церово,захранващи се от водоизточник Пещта, че водата все още може да се използва само за битови нужди!