Информация за клиенти 19.08.2022г.

На вниманието на жителите на с. Чибаовци!

Вчера 18.08.2022г. се проведе среща в с. Чибаовци между управителя на ВиК ЕООД гр. София – инж. Иван Иванов, кмета на Община Костинброд – г-н Трайко Младенов, кметски наместник на с. Чибаовци – г-жа Искра Лазарова и жители на с. Чибаовци във връзка с нарушеното водоснабдяване на селото.

Обсъдени бяха следните въпроси:

1.Съществува ли риск да бъде спряно водоснабдяването на селото от водоизточник „Меча Поляна“, намиращ се в границите на Община Своге ?

– Управителят на ВиК ЕООД гр. София инж. Иван Иванов категорично отрече тази възможност.

2.Възможности за подобряване на водоснабдяването на с. Чибаовци.

– Обсъден бе вариант за продълбочаване на шахтовия кладенец „Чибаовци“ („Усойно бордо“) след консултация с хидрогеолози.

– Обсъдени бяха мерки по проверка на цялото трасе на водопровода от „Меча Поляна“ за нерегламентирани присъединявания.

– Възстановяване на процедурата от Община Костинброд за изграждане на водопровод от новоизградените сондажи в района на „Бучин проход“.

– Осигуряване на още питейна вода със съдове по 1м3 до решаване на проблема с безводието.