Информация за клиенти 17.08.2022г.

Информация за клиенти 17.08.2022г.

Във връзка с нарушеното водоподаване на гр. Своге, с. Искрец и с. Свидня, ВиК ЕООД гр. София информира за предприетите мерки и действия:
Дружеството работи по изграждане на два шахтови кладенци. Утре (18.08.2022 г.) ще бъдат доставени помпите за тях и в рамките на деня ще започне подаване на вода по довеждащ водопровод към град Своге. След среща с хидрогеолози е уточнено мястото за нов сондаж, като подготовката за изграждането му започва утре.
В момента екипи на ВиК ЕООД гр. София работят по изграждането на шахтовите кладенци и на връзките към довеждащия водопровод.
Към 15:00 ч. днес се наблюдава леко покачване в нивото на водата на основния водоизточник за град Своге и прилежащите населени места – 32 л/сек.