Информация за клиенти 15.03.2021г.

Информация за клиенти 15.03.2021г.

  1. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и препоръка в решение на Софийски оперативен щаб от 12.03.2021г. и с цел избягване струпването на клиенти и намаляване на възможността за предаване на вирусни инфекции (включително COVID-19), подаването на заявления за издаване на изходни данни, съгласуване на проекти, издаване на становища и съгласуване на проекти за ПУП, се препоръчва при възможност да се извършва онлайн.
  2. Заявленията са публикувани на сайта на Дружеството, като се подават при желание на клиента на e-mail: pto@viksof.com. При подаването им, те трябва да са придружени с необходимите документи, описани в съответното заявление. Издаването на входящи номера ще се извършва в деня на подаване на заявлението или на следващия ден. Входящ номер, ще Ви бъде изпратен обратно на имейла от който се подава заявлението.
  3. Дружеството ще приема и разглежда жалби, сигнали, заявления и предложения, изпратени на e-mail: office@viksof.com. Жалбата /сигнала /заявлението / предложението Ви ще бъдат регистрирани с входящ номер, който ще Ви бъде изпратен обратно на имейла от който се подава заявлението.
  4. Заплащането на таксите се извършва по банков път на следната банкова сметка:

        „ВиК” ЕООД – София

       БАНКА:  ЦКБ

       BIC:       CECBBGSF

       IBAN:     BG21CECB97901041084800

     5. Телефоните на които може да получите информация, относно движението на преписките са следните:

         „Център обслужване клиенти” – 02/813 00 62 от 8.30ч до 16.00ч.

        и за съответните общини:

общинаслужителтелефон
Божурище, Пирдоп, ЗлатицаИванка Изевкова0876 423 391
Самоков, Костенец, Ихтиман, Долна баняинж.Елизабет Механджийска0876 419 639
Своге, Драгоман, Сливница, Годечинж.Димитрина Василева0876 413 114
Елин Пелин, Горна Малинаинж.Анелия Раева0876 423 757
Костинброд, Правец, Етрополеинж.Мими Ангелова0876 423 562
Ботевградинж.Даниела Георгиева0877 239 479

         както и на e-mail: pto@viksof.com.