Информационен център и приемна за обслужване на клиенти

Нов изнесен Информационен център и приемна за обслужване на клиенти на „ВиК“ ЕООД отваря врати на 09.11.2022г.

Новата приемна се намира в двора на дружеството, на адрес бул. „Рожен“  №15, гр. София – вход откъм бул. „Рожен“ (може да се паркира свободно в локалното платно на  бул. „Рожен“)

С тази промяна целим да осигурим на нашите клиенти улеснен централизиран достъп до информация и административни услуги.

Доброто обслужване и качеството на услугите, които предоставяме са основен наш приоритет.

Можете да се възползвате от следните административни услуги:

Издаване на изходни данни за проектиране на сградни ВиК отклонения

Издаване на данни за прединвестиционно проучване

Издаване на данни за предварително проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план

Съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове

Съгласуване на проект за сградно водопроводно и/или канализационно отклонение и сключване на Съгласувателно писмо

Съгласуване на проект за разпределителни ВиК проводи

Съгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Пресъгласуване на работен проект

Заявление за присъединяване и сключване на окончателен договор за предоставяне на ВиК услуги на потребителите

Пререгистрация на физически лица от физически лица при покупко-продажба на имот или наследство

Пререгистрация на юридически лица при покупко-продажба на имот

Има възможност за обратен завой точно преди „Стоков базар Илиенци“

Карта