Експлоатационни райони обслужвани от Дружеството

Район Божурище

Гурмазово, Делян, Златуша, Бобен, Мала Раковица, Пожарево, Пролеша, Росоман, Хераково, Храбърско

Технически ръководител  Телефон и-мейл
Атанас Иванов Петров 0876416506
Район Годеч
Район Горна Малина
Район Долна Баня
Район Драгоман
Елин Пелин
Район Етрополе
Район Ихтиман
Район Костенец
Район Констинброд
Район Пирдоп
Район Правец
Район Самоков
Район Своге
Район Сливница
Район Златица