Мениджърски състав

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управител  Никола Нитов
Главен счетоводител -
Главен инженер
Главен юрисконсулт -
Главен енергетик
отдел Обслужване на клиенти
отдел Събиране на просрочени вземания
отдел Кадастър
отдел Автотранспорт и механизация
отдел Счетоводство
отдел Инкасо
отдел Снабдяване
отдел Експлоатация на мрежи и съоръжения и ПСОВ -