Заявление за съгласуване на проект за сградни ВиК отклонения ( Заявление 6 )