Заявление за присъединяване към ВиК мрежата и сключване на окончателен договор за предоставяне на ВиК услуги ( Заявление 9 )