Заявление за предоставяне на изходни данни за проектиране на сградни ВиК отклонения ( Заявление 2 )