Заявление за предоставяне на данни за проектиране на проводи на техническата инфраструктура ( Заявление 3 )