Заявление за издаване на предварителни данни за наличие ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот, или за разработване на устройствен план ( Заявление 1 )