Вътрешните правила на „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, гр. София за достъп до обществена информация