До жителите на село Клисура, община Самоков

В следствие обилните дъждове, водата от речното водохващане е силно замътнена и не е годна за питейно-битови нужди!

Дружеството ще осигури водоноска утре 21.01.2023г. в центъра на селото.