До жителите на с. Вакарел, община Ихтиман

Уважаеми жители,

констатирана е авария по довеждащия водопровод от Помпена станция „Искър“ до с. Вакарел. Създадена е организация локализиране и отстраняване на проблема. Към момента няма приток към напорния резервоар на с. Вакарел и очакваме нарушение във водоснабдяването след като намалее нивото.

*Аварията е отстранена. Възстановен е притока на вода към напорния резервоар