Информация за жителите на с. Костенец, общ. Костенец

Във връзка с получените днес (16.05.2023 г.) сигнали за нарушено водоснабдяване в с. Костенец  Ви информираме че причината е почистване на коритото на р. “Чавча”, извършено от предприятие “Язовири и каскади”.

В следствие от дейностите по почистване, водоподаването от р. “Чавча” е преустановено, за да бъде избегнато нарушение в качеството на питейната вода. Водоподаването от р. “Крайна” е  увеличено до максимален дебит.

Следи се за нормализиране качествените показатели на водата и последващо възстановяване водоподаването.

Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!

С. Костенец и гр. Костенец се водоснабдяват от речни водохващания на реките “Крайна” и “Чавча”.