До жителите на община Самоков

Информираме Ви че причината за проблемите във водоснабдяването на гр. Самоков е авария на ВЕЦ Мала Църква, в резултат на което е имало две спирания на водоподаването по Рилски водопровод. Софийска вода АД са отстранили аварията и не очакват повече спирания в захранването по Рилски водопровод.

Очакваме водоснабдяването да се нормализира.