До жителите на град Драгоман!


Информираме Ви че поради прекъснат далекопровод (следствие на лошите метеорологични условия) Помпена станция „Неделище“ I-ви подем не работи. От ЕРМ Запад ЕАД работят по отстраняване на аварията, но след изчерпване на резервоара водоснабдяването в гр. Драгоман ще бъде нарушено.