Централно управление

Централно Управление

гр.София, бул. Рожен №15    

Работно време: от 08:00 до 16:30 ч.  Обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч.

Работно време с клиенти на приемна към Технически отдел:
преди обяд от 9.00 ч. до 11.30 ч.
след обяд от 13.00 ч. до 15.30 ч.

Приемно време на Управителя – всеки първи работен ден от месеца от 9:00 - 11:00 ч.

длъжност/отдел телефон е-мейл
Факс:  02 813 00 13
 02 813 00 17
 -
Управител  02 813 00 20  -
Главен инженер  02 813 00 14
Главен юрисконсулт  02 813 00 20
Главен енергетик  02 813 00 47
отдел Технически  02 813 00 44
отдел Събиране на просрочени вземания  02 813 00 53
отдел Кадастър  02 813 00 48
отдел Автотранспорт и механизация  02 813 00 27 
отдел Счетоводство  02 813 00 33
отдел Инкасо  02 813 00 23
отдел Снабдяване  02 813 00 56