Контакти при аварии

При аварии, моля звънете на следните телефони:

02/813 00 55 и 02/813 00 66