Мениджърски състав

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управител  Никола Нитов
Главен инженер
Главен юрисконсулт -
Главен енергетик
отдел Производствено технически
отдел Събиране на просрочени вземания
отдел Кадастър
отдел Автотранспорт и механизация
отдел Счетоводство
отдел Инкасо
отдел Снабдяване