Мениджърски състав

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управител инж. Иван Иванов
Главен счетоводител  Виолета Атанасова
Главен инженер  инж. Росица Итова
Главен юрисконсулт  Таня Балджийска
Главен енергетик  инж. Никола Златанов
отдел Обслужване на клиенти инж. Росица Итова
отдел Събиране на просрочени вземания Димитър Димитров
отдел Кадастър инж. Цветелина Милкова
отдел Автотранспорт и механизация Ивайло Николов
отдел Счетоводство Виолета Атанасова
отдел Инкасо Денис Стоянов
отдел Снабдяване инж. Борислав Раев
отдел Експлоатация на мрежи и съоръжения и ПСОВ инж. Ани Йотова-Иванова