Услуги

1. Откриване на партида

Моля подайте типово заявление в съответния район обслужващ населеното място. От тук можете да изтеглите:

 

2. Закриване на партида

Моля подайте типово заявление в съответния район обслужващ населеното място. От тук можете да изтеглите:

 

3. Временно преустановяване отчитането на водомера

Моля подайте типово заявление в съответния район обслужващ населеното място. Ние временно ще прекратим отчитането на Вашия имот. От тук можете да изтеглите:

4. Процедура за техническите условия и реда за присъединяване на имоти към "ВиК" ЕООД - София