Цени за водомерно стопански услуги

Заповед от 19.04.2012 г. за водомерно стопански услуги