Общи условия за предоставяне на ВиК услуги - действащи

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР