Бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София


„ВиК“ ЕООД – София има удоволствието да представи бизнес плана за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Този документ отразява нашите стратегически цели, ангажименти за бъдещето, както и подобряване на услугите, които предоставяме.

Очаквайте иновации, модернизация и по-добра комуникация с клиентите. Ние , „ВиК“ ЕООД – София, сме ангажирани да се справим с предизвикателствата в следващите години с висок професионализъм.