Връзки с нов водопровод (ниска зона – около Техникума)